DAVET

( Bu yazı inanç arayışına içine giren huzur yolcuları için kaleme alınmıştır. Muhatabı İslam’ı hiç duymayan, İslam hakkında bilgisi olmayan veya yanlış bilgilerle doldurulmuş olanlardır. Aslında ise bu yazı İslam dışında herhangi bir inanca ya da inançsızlığa sahip olanları hedef almaktadır. Nihayetinde İslam’ın hidayet ilkesinden hareketle yazılmış evrensel bir mesajdır. )

İSLAM

İslam insan doğasına (fıtrat) en uygun dindir. O insanın duygu ve düşüncelerini engellemez. İhtiyaçlarını görmezden gelmez. Arzularına yasak koymaz. Onun yaptığı kendi doğasına en uygun olan davranış neyse ona yönlendirmektir. Yeme-içmeden eğlenceye, ibadetten cinselliğe kadar aşırılığa kaçmadan orta yolu tavsiye eder.

Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar.

İslam sadece inancı ya da sadece ahlakı düzenlemekle kalmaz hayatın her alanını düzenler. İnsanın hayatını düzenleyen kurallar sunar, fertten cemiyete ne varsa! Şu anda yeryüzünde hakim olan adaletsiz dünya düzenine yumruğunu kaldırabilecek yegane sitem de İslam’dan başkası değildir.

KUR’AN-I KERİM

Kur’an-ı Kerim insana aklını kullanmasını, düşünmediği zaman mesul olacağını hatırlatır. Akla ambargo koymaz. Bilimi teşvik eder. Bunun delili olarak İslam tarihine müracaat edebilirsin.

İslam-ve-bilim

Kur’an-ı Kerim, bilimin bulduğu birçok veriyi yüzyıllar öncesinden haber vermiştir ki bu da onu gönderenin alemi yaratıp ona bu düzen ve planı koyan ile aynı zat olduğunu gösterir.

MUHAMMED (SAV)

Bilimin objektif olma kuralını gelin işletelim.  Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) hayatını tarafsız bir gözle okuyalım. Onu tanıyan, ne büyük işler başardığını gören her bir insaf sahibi şunu demekten kendini alamayacaktır: “O ne yüce zat imiş. Kendi asrı değil tüm insanlık tarihi onun gibi bir şahsı ne görmüş ne işitmiştir.”

Hat-Muhammed

MÜSLÜMANLAR

Müslüman, müslümanın kardeşidir. Doalyısıyla tüm müslümanlar büyük bir aile gibidir. Müslüman olunca birden binlerce kız kardeşe, binlerce erkek kardeşe sahip olursunuz.

Müslümanlar karşısındakilere karşılıksız olarak ikramda bulunduğunu görmeniz size şaşırtmasın. Bu gayet sıradan bir iştir. Misafirlere hizmet etmek, pişirdiği yemekten bir tabak da komşusuna göndermek, komşusunun dolu gönderdiği tabağı boş vermemek, ihtiyaç sahibi gördüğünde sadece “Allah rızası için” ona yardım etmek gibi durumlara sıkça rastlarsınız.

NE? NASIL? NEREDE?

Irkçı yaklaşımları gömelim. Beyazın siyaha, erkeğin kadına, zenginin fakire bir üstünlüğü yoktur. Tüm insanlar Allah katında eşittir. Üstünlük ancak takvada, Allah korkusundadır.

İslam’ı Batı’nın filmlerinden ya da kara propaganda yaptığı medyasından öğrenmek yerine o dinin kendi kaynağından, Kur’an-I Kerim’den öğrenmek daha mantıklı olmaz mı? Ya da gidin bir müslümana ve deyin ki, “Ben seni ve dinini anlamak istiyorum. Siz ne ayaksınız birader?” Emin olun o müslüman kardeşimiz ya size bildiği kadar, elinden geldiğince İslam’ı size anlatmaya gayret edecek yahut size bu konuda yardımcı olacak birilerine ulaştıracaktır.

Bir şeyi tanımadan bilemez, bilmeden de sevemezsiniz. O halde gelin birbirimizi sevmek için önyargılarımızı bir kenara bırakıp birbirimizi tanıyalım. Yunus Emre’nin  o güzel ifadesiyle söylersek:

Gelin tanış olalım

İşi kolay kılalım

Sevelim sevilelim

Dünyaya kimse kalmaz

Gel seninle bir şey deneyelim. Kimseye bir şey sorma, söyleme. Her şeyden önce  gel seninle bir “ezan” dinleyelim. Sana en yakın caminin yanına git ve müslümanları günde 5 vakit Allah’ın huzuruna çağıran davetiyle tanış. Hatta seni İstanbul’a davet edeyim. Belki senin de kutsal saydığın Ayasofya’yı soluna, Sultanahmet Camii’yi sağına al ve müezzinlerin “Allah en yücedir.” nidalarıyla için huzurla dolsun. Böyle olduğuna sen bile hayret edeceksin.call-to-prayer

Ramazan ayı biz müslümanlar için çok önemlidir. Bu ayda oruç tutar, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i okur, fakirlere yardım eder, topluca ibadet ederiz. Bir ramazan ayında gel misafirimiz ol. İslam’ın güzelliğini kendi gözlerinle gör. Farklı bir deneyim yaşa. İslam’ın nasıl bir din olduğunu bizzat gözlemle. Emin ol Ramazanın o muhteşem güzelliği seni de içine çekecek ve müslüman olmasan da hayatının en büyük tecrübelerinden birini yaşamış olacaksın.

BU HİTAP SANA!

Uyuşturucu batağına müptela olmuş, hayatını cinsellik üzerine kurgulayan, dünya zevklerinin envai çeşidini tatmaya azmederek kendine yazık eden zavallı insan! Sence bunlar için mi dünyaya geldin? Varlıklar arasında müstesna bir yere sahip olan sen, yaşama amacın türlü rezillikler midir? Bu gibi davranışlarınla sadece kendini değil çevrendekileri de o uçuruma sürüklediğinin farkında değil misin?

Huzurun Amazon Ormanları’nda, Afrika’daki yerli kabilelerde olabileceğini düşünüyorsan yine yanılıyorsun. Güneşe, nehirlere, ruhlara tapan, büyücülüğü kutsayan ilkel insanlar senden huzurlu olabilir ama emin ol tüm bunlar bile insanın içindeki boşluğu kapatmaya yetmez.

Lise çağındaki genç arkadaş! Bir sorum da sana. İnsan gelişiminin en kritik duraklarından biri olan gençlik döneminde –diğer herkes gibi- senin de aklın karışmış durumunda mı? Beynini kemiren sorular seni rahatsız mı etmekte? Yaşamı, ölümü, varoluş amacını mı sorguluyorsun? Dünyaya neden geldik? Öldükten sonra neler olacak? Bu ve benzeri sorular senin olduğu kadar her insanın illa ki bir döneminde beynini meşgul etmiştir. O zaman sen de gel ey yolunu felsefede, farklı inançlarda arayan arkadaşım! Merak ettiğin soruların cevabını bir kez de İslam’dan dinle, ona kulak ver. Hele bir müsaade et, diyeceğini sana desin. Beğenirsen kabul edersin, beğenmezsen yoluna devam edersin.

Özellikle siz kadınlar! İslam’ın kadına verdiği değere bir bakın ve en büyük kadın hakları savunucusunun İslam olduğuna bizzat şahit olun. Şaşırdın mı? İslam ve kadın hakları kelimesinin cümle içinde yan yana kullanılmasının saçma olduğunu düşünüyorsun değil mi? Sen de haklısın çünkü büyük ihtimalle şu ana kadar sana hep İslam’ın kadınları değersizleştirdiğini  söylediler. Ama okuyup araştırdığında bunun hiç de öyle olmadığını anlayacaksın.

Teslis inancının girdabında debelenen Hristiyan arkadaş! İsa’nın hem tanrı hem de tanrının oğlu oluşunu anlamlandıramıyor oluşunu anlıyor ve senin için dua ediyorum.  Belki sen de içinde huzursuz olduğunu fakat dile getiremediğinin farkındasın. Sıkıntılarına nihayet vermek, kafandaki bu kargaşayı bitirmek istersin değil mi? İşte ben sana bu derdini sona erdirecek bir seçenek sunuyorum. İslam’ın “Tevhid inancı” senin ilacın olduğunu iddia ediyorum. Bu öylesine etkili bir ilaç ki, faydası sayılamayacak kadar çok olmakla birlikte yan etkisi olmayan bir formül. Yani denediğin takdirde hiç bir zararın olmayacak. En fazla bir daha kullanmazsın.trinity

Ey Hristiyanlar! İsa (as) Allah’ın gönderdiği yüce peygamberlerden biridir ve kendine İncil verilmiştir. Hz. Meryem ise onun tertemiz validesidir. Biz müslümanlar İsa’yı (as) da Hz. Meryem’i de çok sever ve saygı gösteririz. O kadar ki çocuklarımıza onların isimlerini veririz. Onların adını anacağımız zaman sadece isimlerini söylemekten haya eder, isimlerinin başında veya sonunda yüceltme, tazim veya dua ifadesi kullanırız.

Ey Yahudiler! Musa (as) da Allah’ın insanlara gönderdiği yüce peygamberlerden biridir. Allah ona kutsal kitap Tevrat’ı indirmiştir. Dinlerin atası olan İbrahim’in (as) ise soyundan birçok peygamber  gelmiştir. İshak (as), Yakub (as), Yusuf (as) gibi İsrailoğullarından gelen diğer peygamberler bunlardan olduğu gibi İsmail (as) ve onun soyundan gelen Hz. Muhammed (sav) de bu peygamberlerdendir. Hz. Muhammed (sav) sadece bir ırka, Araplara değil tüm alemlere rahmet olarak gönderilmiştir.

Buda’nın önünde eğilen, ineklere saygı üstüne saygı gösteren  Budist ve Hindu arkadaşım! Kendi dininden, ana babasının inancından başka yolları tercih edenler iyi karşılanmıyor diye çekiniyor olabilirsin. Ama unutma ki doğrular insanlara göre şekillenmez. Ve davası uğrunda fedakarlık yapanlar arkasında iz bırakırlar.

İSLAM’A GİRMEK

Ey kendini yaratan Rabbine inanmayarak kendine zulmeden arkadaş! Allah’tan başka hiçbir  ilah olmadığını anlayıp kavrayacak vaktin gelmedi mi?

Yazık sana! Hz. Muhammed’in (sav) Allah rasûlü olduğunu anlayıp kavrayacak vaktin gelmedi mi?

Dünyada en fazla ilgiyi İslam’ın gördüğünü, gayet hızlı bir şekilde yayıldığını görmüyor musunuz? Yapılan onca eleştirilere ve kötülemelere rağmen bunun neden böyle olduğunu hiç merak da mı etmezsiniz?

Din değiştirmek zor. Yeni bir dünya seçiyorsunuz. Elbette yıllardır süregelen alışkanlıklarını değiştirmek kolay olmayacaktır. Bu yüzden çevrendeki insanları değiştirmen ve eskiye mukabil yeni alışkanlıklar edinmen gerekebilir. Ancak korkma! İnandığın Rabbin seni yalnız bırakmaz! Bu yolda imanın ve müslüman kardeşlerin seni yardımsız komaz!

Daha önce başka inançlara sahipken İslam’ın nuruyla nurlanan kimselere bir bak! Farklı ırklardan,farklı kültürlerden,  farklı mesleklerden, farklı ekonomik statülerden, farklı eğitim seviyelerinden, farklı yaş guruplarından farklı… Birbirinden farklı yüzlerce, binlerce kişi bugüne kadar aynı potada buluştu, buluşmaya devam ediyor, bugünden sonra da buluşmaya devam edecek. Bize güvenmiyorsan belki onların halleri sana bir şey ifade eder. Bu sebeple senden onların Hak Yolu’na giriş hikayelerini dinlemeni rica ediyorum.

Tüm her şeye rağmen müslüman olmak çok kolaydır. Özel törene yada ritüele ihtiyacınız yoktur. Kelime-i şahadet getirmeniz yeterlidir. Bu söz iki şeyi kabul ve tasdik etmekten ibarettir.

Eşhedü en lâ ilâhe illallah.” (Ben şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur.) diyerek Allah’ın var olduğunu, tek olduğunu, her şeyi yaratan, bilen, gören, gücü yeten, ezeli ve ebedi olduğunu;

Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühû.”(Ben yine şahitlik ederimki Hz. Muhmmed Allah’ın kulu ve elçisidir.) diyerek de Hz. Muhammed’in (sav) Allah’ın kulu, aynı zamanda bize gönderdiği son kutlu elçisi olduğunu kabul edersiniz.

Bu iki şeye iman ettikten sonra artık sen de müslümansın. Müjdeler olsun sana ki sen de İslam’la şereflenenler arasına katıldın. Şimdi secdeye kapan ve bu nimeti veren Rabbine şükret. Huzur içinde kalktığında ise aç kollarını ve sarıl seni sevgiyle kucaklamak için hazır bekleyen müslüman kardeşlerine.

(Yazının İngilizcesi için tıklayınız.)Muslim-brothers

DAVET” üzerine 3 yorum

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s